top of page

E-day Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zmiana profilu działalności Firmy wynikająca z konieczności dostosowania się do sytuacji na rynku w celu utrzymania konkurencyjności i zachowania miejsc pracy”

 

Okres realizacji projektu: 2022-04-01 - 2023-05-31

 

Głównym celem projektu jest zmiana profilu działalności Firmy w wyniku konieczności dostosowania się do sytuacji na rynku w dobie pandemii COVID-19 i gospodarczej sytuacji postpandemicznej.

Planuje się wprowadzić do oferty Spółki zupełnie nowe usługi:

1) Pielęgnacji terenów zielonych dla klientów biznesowych;

2) Wykonywania robót ziemnych i fundamentowych za pomocą koparki.

 

Wartość projektu: 1 146 487,94  PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 797 228,42 PLN

obraz_2023-04-14_143323837.png
bottom of page