Aktualności
E-day opracował aplikację do automatyzacji procesu ewidencjonowania przejazdów służbowych w Firmach
2020-10-14

 

Opracowano narzędzie do prostego i szybkiego ewidencjonowania procesu wystawiania dokumentów związanych z przejazdami służbowymi. Narządzie jest przeznaczone w szczególności dla Firm szkoleniowych, doradczych, etc. posiadających powyżej 10 pracowników, w przypadku których przejazdy służbowe są codziennością i dokumentacja w ww zakresie jest czasochłonna i obszerna. Testy narzędzia przebiegły pomyślnie. Narzędzie jest sukcesywnie aktualizowane.

 

...więcej

 

Opracowano narzędzie do prognozowania działalności gospodarczej,  w szczególności bazując na przyjętej w Firmie strategii inwestycyjnej. Narzędzie pozwala na prognozowanie sprawozdań finansowych bazując na zamkniętych okresach sprawozdawczych i danych szacunkowych, przeprowadzaniu szczegółowej analizy opłacalności planowanych inwestycji, efektywności ekonomicznej i wnikliwej analizy wskaźnikowej. Testy narzędzia przebiegły pomyślnie. Narzędzie jest sukcesywnie aktualizowane.

 

...więcej

E-day poszerza dotychczasową ofertę Spółki w zakresie sprzedaży urządzeń laboratoryjnych i badawczych w wyniku czego oferta Firmy obejmuje niemal kompletne wyposażenie laboratoriów badawczych w drobny sprzęt laboratoryjny: różnego rodzaju ekstrudery, detektory, urządzenia do badania grubości równego rodzaju elementów, mikrometry, jonizatory, analizatory DSC, itp. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt w celu przedstawienia pełnej oferty sprzedażowej.

 

...więcej

 

Na zlecenie opracowano aplikację do przeprowadzania:

- Wideokonferencji - dzięki prostej aplikacji udostępniono możliwość kontaktu dwóch stron przy użyciu wizji i fonii. Zastosowano najnowsze technologie pozwalające na najwyższą jakość prowadzonych wideokonferencji;

...więcej

Dlaczego warto pracować z E-Day?

1. Platforma E-day stanowi miejsce, gdzie w formie szkoleń e-learningowych stworzono bazę wiedzy na temat programów ramowych UE, rozliczeń podatkowych dotacji, podatku od nieruchomości, rozliczeń w ramach specjalnych stref ekonomicznych oraz międzynarodowego prawa podatkowego.
2. Zyskujesz szybki dostęp do informacji dotyczących wybranego zagadnienia w formie praktycznych szkoleń e-learningowych. Już nie musisz sam dokonywać analizy i interpretacji informacji oraz tracić czasu na ich poszukiwanie.
3.
Korzystanie z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w formie szkolenia e-learningowego minimalizuje czas, który musiałby zostać poświęcony na poszukiwanie wiedzy w zasobach internetu i przepisach prawa oraz naukę w tradycyjny sposób.

Oferujemy e-szkolenia z zakresu:

1.
Szkolenie E-Learningowe z zakresu Programu Operacyjnego Intetrgentny Rozwój na lata 2014-2020
2.
Szkolenie E-Learningowe z zakresu wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
3.
Szkolenie E-Learningowe z zakresu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
4.
Szkolenie E-Learningowe z zakresu Programu Operacyjnego Polska Wchodnia na lata 2014-2020
5.
Szkolenie E-Learningowe z zakresu Programu Ramowego Badań i Rozwoju Unii Europejskiej Horizon 2020
6.
Szkolenie E-Learningowe z zakresu Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
7.
Szkolenie E-Learningowe z zakresu Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
8.
Szkolenie E-Learningowe z zakresu Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
9.
Szkolenie E-Learningowe z zakresu Specjalnych Stref Ekonomicznych